Title Image

1979

Jazz Jamboree

1979

22 Międzynarodowy Festiwal Jazzowy
Jazz Jamboree ’79
Warszawa, 24-28 października