Title Image

1992

Jazz Jamboree

1992

34 Międzynarodowy Festiwal Jazzowy
Jazz Jamboree ’92
Warszawa, 22-25 października