Title Image

1996

Jazz Jamboree

1996

38 Międzynarodowy Festiwal Jazzowy
Jazz Jamboree ’96
Warszawa, 21-27 października