Title Image

1987

Jazz Jamboree

1987

29 Międzynarodowy Festiwal Jazzowy
Jazz Jamboree 87
Warszawa, 22-25 października