Title Image

1988

Jazz Jamboree

1988

XXX Międzynarodowy Festiwal Jazzowy
Jazz Jamboree ’86
Warszawa, 27-30 października