Title Image

1998

Jazz Jamboree

1998

40 Międzynarodowy Festiwal Jazzowy
Jazz Jamboree ’98
Warszawa, 19-25 października