Title Image

1999

Jazz Jamboree

1999

41 Międzynarodowy Festiwal Jazzowy
Jazz Jamboree ’99
Warszawa, 22-24 października